Sikhismi looja Guru Nanak sündis 1469. Ta jutlustas armastusest ja inimeste võrdsusest Jumala ees. Nanak kritiseeris ega mõistnud hindude ja moslemite pimedalt järgitavaid rituaale. Nii nagu euroopas võimutses inkvisitsioon ning nõidade põletamine, nii ka idas eskaleerus inkvisitsioon, teisitimõtlejate kõrvaldamine. Esimene sikh, Nanak oli üks teisitimõtlejatest, keda Afganistaanist sisserännanud mogulid soovisid oma teelt kõrvaldada, kuid piinamise käigus ilmnes, et Nanak kadus imalisel kombel, piinamise käigus...jões. Ta kadus pikaks ajaks....  hiljem välja ilmudes laulis ta Mul Mantra. Mul Mantrat nimetatakse juurmantraks mis kirjeldab kuidas elu on. Guru Nanaki poeg aga avaldas soovi minna mägedesse joogide juurde ning oma isa õnnistusel ta seda ka tegi. Siit hargnes aga saatuse hargnemine selleks, et paari põlvkonna pärast uuesti ühineda Guru Nanaki pärandiga.

Sikhism on gurude religioon, kui nii võib öelda. Kokku oli 10 guru. See on Bhakti jooga haru ehk pühendusmise tee. Viimane guru Gobind Singh suri 1708 ning teatas, et enam ei vajata elavat õpetajat. Ta seadis viimaseks guruks sikhide püha raamatu Sri Guru Granth Sahib'i mis on selleks siiani. Sikhismi keskne tempel ja usukeskus Kuldne Tempel Harmiandir Sahib asub Punjabis, Põhja-Indias, Amritsas. See on neljast küljest avatud imeilus tiigi keskel asuv hoone. Sikhismis ei ole preestreid kuna viimane guru leidis nad olevat korrumpeerunud ja egoistlikud ning likvideeris selle seisuse. Ka Sikhism religioonistus, istitutsionaliseerus ning levis korrupsioon ja võimumängud. Kuid selle algosa, püha Siri Guru Granth Sahib kui Guru püsib selle keskmes olenemata inimeste kaugenemisest tõest. Iga Sikh võib lugeda püha raamatut ning iga inimene on teretulnud Sikhi templisse. Templi ümber pakutakse süüa igale inimesele, hoolimata tema religioonist, rassist või soost. Selle seadis sisse esimene Guru Nanak ning kestab tänapäevani hoides au sees sikhismi peamisi alustalasid: teenimist, alandilikkust ja võrdsust. Kuldne tempel ei ole palverännaku objektiks, kuna kõikjal kus asub Siri Guru Granth Sahib, püha raamat ning kus seda retsiteeritakse on usukeskuseks.

Aga miks ja kuidas on sikhism ja jooga seotud? Kas Kundalini Jooga on religioon?
Ei, jooga ei ole religioon, jooga on tee ja meetod ning sikhismi kui religiooniga seob neid ühiste filosoofiate, ühise püha laulu austamine ja retsiteerimine.
Shakti (joogide imevõimed ja enesevalitsemise vägi) ja Bhakti (pühendumine Jumalale, lõpmatusele, kõige põhjusele) ühinemine on toimunud tänu sikhismile ja iidsetele joogidele mägedes.
Ajalooliselt olid joogid iseendaga mägedes tegemata sellega midagi head ühiskonna hüvanguks. Esimese guru Nanaki poeg otsustas samuti minna mägedesse ning tegeleda joogaga. Joogide kohtumine Guru Ram Das'iga kulmineerus üksteise austamisega ning õpetuste segunemise ja ülevõtmisega. Joogid kummardasid Guru Ram Das'i ees kui Raj jooga trooni valdaja ees, ning Guru Ram Das kummardas Himaalaja joogide ees kui keha alistajate ees. Siis toimus kahe traditsiooni ühinemine.

Sikhismi kolm põhimõtet:

1) Naam Japna - Jumalikul Nimel mediteerimine
2) Kirat Karna - ausa elatise teenimine
3) Vand chhakna - oma teenitu jagamine nende kes on puuduses

Sikhismi filosoofia: 

  • On ainult üks jumal, kõikide inimeste ja kõikide religioonide jumal on üks ja see sama.
  • Hing läbib taasündide jada enne kui sünnib inimese kujul. Meie elu eesmärk on elada eeskujuna, et inimene saaks ühineda Jumalaga. Sikh peab mäletama Jumalat kogu aeg ja elama vooruslikku ja ausat elu hoides samal ajal tasakaalu oma vaimsete kohustuse ja ajalike kohustuste vahel.
  • Õige tee saavutamaks ühendust Jumalaga ei nõua elamist erakuna, tsölibaadis vaid vastupidi, elades majapidajana, teenide austat elatist ning vältides halbu kiusatusi ja valsid tegusid.
  •  Sikhism mõistab hukka pimedad rituaalid nagu paast, pühapaikadesse rändamisi, surnute austamise, iidolite austamine jne.
  • Sikhism jutlustab, et erinevad rassid, religioonid või ka sood on kõik võrdsed Jumala silmis. See õpetab täielikku võrdsust meeste ja naiste vahel. Naised võivad osaleda igal religioossel kogunemisel, juhatada palveid ja kogudust.

 

 


Japji koosneb kahest juurest Jap ja Ji. Ji tähendab austustiitlit nagu seda esineb ka Jaapani keeles austusväärsete inimeste nimelisana.

Jap tähendab aga tõlkes kordamist, retseteerimist antud juhul, sellist kordamist mis toimub ka kõiges looduses, see kordus mis säilitab elu ja järjepidevuse. See on elu algmuster mille liikumisel kõik elab. Elurakud poolduvad ja kordavad end. Puulehte läbi valduse vaadates näeme samu rakke kordumas ja korduma, inimkeha rakud kordavad end ning inimese keha elu jätkub niikaua kui keharakud muudkui uuenevad ja uuenevad. On silmale nähtav korduvus nagu looduses kuid on ka peenemal tasemel korduvusi. Ka mantra hakkab tööle kui teda korrata nagu rakku ning siis see ehitab üles vorme, organisme, suuri mustreid, lähtuvalt oma algmustrist, suureneb, suureneb ja kordub. Ka iga mõte mida me kordame ehitab üles midagi, on ehitusmaterjaliks... Japji esimene salm või laul on Mul Mantra, on algmuster kogu ülejäänule Japjile.

 

JAPJI

 Ek-oNkaar sat'naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.  

On Üks Looja Jumal. Nimi on Tõde.

One Universal Creator God. The Name Is Truth.

Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying, Beyond Birth, Self-Existent. By Guru's Grace ~

jap.

Chant And Meditate: (repeat!)

aad sach jugaad sach.

True In The Primal Beginning. True Throughout The Ages.

hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1||

True Here And Now. O Nanak, Forever And Ever True. ||1||

 

Lae omale terve Japji.

 

Japji tsiteerimine, laulmine, heliseval viisil liikuma panemine inimeses nagu muusikainstrumendis on võimas kogemus ning kuulub Kundalini joogide Sadhana (isikliku praktika) juurde. Japji retseiteerimine kas üksi või grupiga mõjub inimese tervikule joondavalt. See heli mida me tekitame iseendas tekitab mustrit samamoodi nagu heli mõjutab veekausis veepinda. Inimese aju on selleks kausiks kust helid saavad oma vibratsiooni mustri ning sellisel viisil mõjub see inimese ajukeemiale, vedelikele teatud kindlal viisil... vastavalt millise heli me endas tekitame... seda me vastu kajame. Mida me aga kordame see hakkab väga tugevasti looma ka meie rakke, keha, meelt. Vanas Egiptuses peeti mõtlevat meelt samasuguseks meeleks nagu haistmine, puudutamine või maitsmine.. seega kõiksugu stimulatsioon kahtlemata mõjutab kõikide meelte toimimist...

 

Japji kogemust on parim saada grupis, tekitades iseendas seda alguses pudikeelena tunduvat mulinat. Ka suulae akupunktuur mõjutab meid oluliselt... esiti on ta siiski kogemusest saadav mõistmine mitte mõtlemisest saadav passiivne teadmine.

 

 

raja-yoga.jpg