Mis see tantra on? 

 Tantra on kunstivorm ja tantrika on kunstnik.


Tantra on tänapäeva inimese jaoks esmapilgul mingi asi või liikumine mis räägib palju seksist. Mingi õpetus või isegi propaganda liikumine mis filosofeerib vabade seksuaalsuhete üle, julgustdes inimesi üle saama tabudest ning suunduma siis otsejoones teise äärmusesse. Jah, see tõlgendus võib olla õige, ja mõned ka seda teed ise soovivadki minna, kuid niipalju kui on inimesi on ka erinevaid arvamusi ja aru saamisvõimalusi. Inimene on tavaliselt väga egoistlik ning kaldub oma seisukohti ja arenguetappi pidama ainuõigeks ja paremaks kui teistel, põhjendades end kas materiaalse eduga võitjaks või siis kogemuste poolest võitjaks. Joogalik arusaamine kõikidest filosoofiatest on neutraalne, mitte hukkamõistev ning arvestav, et inimeste arengud on erinevates punktides ning joogi teab, et kõik äärmused omavad teist äärmust ning võivad kiiresti ühest teise kalduda. Leia tasakaal ja hoia seda! Paljud religioonid räägivad oma ego kaotamisest kuid vaid vähesed lisavad sinna, et kaota ego kuid mitte iseend. Seega ka tantra filosoofiaga tutvudes, ning nende õpetuste oma ellu integreerumisel kehtib hoiatus, kaota ego, kuid mitte iseend ja oma väärikus. Egota iseenda olemasolu teadvustamine siiski juba iseenesest ongi väärikuse seisund! Suhtu väärikalt ka teistesse, oma hinnangutes ja lase eelarvamustel olla areneva elu osa, ehk ära hoia neist kinni. Kõik õpetused võivad meile midagi õpetada, kuid vaid siis kui suudame olla õpilased. Tihti on õpilaseks olemine meile vaat, et väljakutsuvamgi kui mõne uue filosoofia üle intellektualiseerimine! Ego ei õpi midagi. Ego ei kannata seisundit kus tal puudub arvamus, kuid uute teadmiste tulek eeldab usku teadmatusse. 

"Kunst on olla täielikult kohal kõigi oma meeltega. Luues intuitsiooniga olevikust igat järgnevat hetke. Ei ole muud eesmärki kui olla kohal ning selle kaudu vabaneda (lõdvestuda) oma olemisse. See nõuab tegevuse aeglustamise oskust, et aeg peatuks ning algaks olemine, tõelise õnne koht. Keha on ainus kes on pidavalt kohal, hingamine märgistab aja liikumist. Hingamine ja keha on viisid kuidas jõuda käesolevasse hetke."

Iidne tantra on jagunenud ja pooldunud, koolkonnastunud niipalju kui inimesed on suutnud seda mõjutada oma isiksustega. Peamiselt jagunes tantra kaheks, parema käe (valge) ja vasaku käe (punane) tantraks. Väga lihtsustatud jaotus oleks, et esimene lähtub keha ülemistest keskustest ja on puhtalt vaimne, välistades seksuaalsuse ning punane tantra on kehast lähtuv, seksuaalsust vaimseteks eesmärkideks kasutav tantra. Nende kahe suuna vahel on teatav konflikt mille on põhjustanud inimesed ise. Uurime esialgu Punase tantra teed ja siis liigume Valge tantra filosoofiatesse ja praktikatesse.

Punane Tantra mis lähtub inimese kehast ja tema loomulikkusest on algselt olnud ka protest religioosse asketismi ja kehaeitamise ning reeglite vastu.

Tantra, see tähendab olla sina ise, see kes sa tõeliselt oled, oma tões. Jah, eriti just siis kui see näib olema võimatu. See ei ole rõõmsa näo ja naeratuse manamine ja esitamine. Oma olemusest läbi voolamine ja selle tunnistamine tähendab tunnistada endas kõike mis seal on. See on oma tunnete kogemine (tunnistamine ja heaks kiitmine) ilma nendest kinni haaramata, ka viha ja solvumine on osa meist. Nende ilmnemisel laske neil olla ja siis minna. Ka surm on osa meist. Ehk meie loomuse osa on ka ebameeldivad mitte vooruslikud küljed meist. Neid omadusi, tantras mitte ei vaadelda kaugelt vaid pigem minnakse kogedes sinna sisse ja läbi, püüdmata sellega kedagi teist siiski kahjustada.

Tõeline tantrika ehk tantra praktiseerija on mees ja naine. Siiski on igas inimeses endas olemas meespool ja naispool ehk mees- ja naisenergia. Läänes kultiveeritud neotantra nimetab vallalist või indiviidi kes tantra õpetusi õpib, armastuse harjutajaks. Neotantra on sageli suunatud vaid puhtalt seksuaalsusele. Võib arvata, et tegemist on taaskord ühe õpetuse kontekstist välja tõstmisega ja hedonismi eetikasüsteemiga segunemine, kuid lähemal vaatlusel näib see läänele omane ja loomulik areng. Maskuliinses maailmas kus nimetatakse võrdõiguslikkust sageli naiste õigusi olla meeste moodi on juba iseenesest väärarengut soodustav. Tantra ei õpeta võrdsust, vaid arusaamist erinevustest. Mees ja naine ei ole võrdsed ehk identsed vaid on mees ja naine. Mees ja naine on mõlemad naisest sündinud inimesed kuid töötavad kui erinevate poolustega patareid. Kuidas kumbki toimib on vägagi erinev.

Magneetiline polaarsus! Mees- ja naisenergia või kehade vahel toimib magnetvälja printsiip. (Magnetväljaks nimetatakse liikuvate laetud kehade vahel mõjuva jõu välja, magnetvälja tekitab elektrivälja muutumine.)

Justnagu mäe vägevus paikneb mäe tipus asub ka naise positiivne keskus tema selgroo ülemises osas, rindade, südame piirkonnas ja negatiivne alumises osas, seksuaalkeskuses. Mehel on vastupidi, negatiivne poolus asub rinnakus ja positiivne selgroo alumises osas, seksuaalkeskuses. Ehk teisisõnu positiivne keskus asub kõrgendikkudel. Positiivne keskus on alati laetud ning kergesti reageeriv erinevalt negatiivsest poolusest mis nõuab aega ja lähenemist peenemal viisil. Algselt kummardati tantras naisjumalusi, naisprintsiipi. Kõik inimesed on sündinud naisest!

Tantristlikus seksuaalsuses ei ole eesmärki kuhugi kindlasse kohta jõudmiseks, peenemad energiad äratatakse magnetismi põhimõttel, ilma kuumust tekitava liikumiseta. Inimesed on muutunud tundetuks nendele peenetele magneetilistele sensatsioonidele ning nende uuesti tunnetamise võime peitub kannatlikkuses ja tähelepanus. Ilma eesmärkideta midagi teha mingil kindlal viisil. Seepärast on esimene harjutus lihtsalt tunnetada iseend ning siis tunnetada teist, peenel viisil, alguses ilma kokkupuuteta. Neid energeetilisi harjutusi õpetataksegi tantra kursustel ja workshoppides. Tantra õpilane võiks uurida mida tähendab yin/yang energia, mees/nais energia? Kuidas need energiad erinevad oma kvaliteedilt ning kuidas neid oma kehas ära tunda, kuidas neid rakendada, ning kuidas selles polaarsuses liikuda teadlikult ühel teisele, luues niiviisi tasakaalu.

Energia järgneb sinna kuhu liigub tähelepanu, ning

seal kus on pinge seal energia ei saa vabalt liikuda!

LÕDVESTU ja TUNNETA! Kes seda oskab, ei vaja teadmisi sest ta saab need kogemusena.

Tantristlik seksuaalsus omab kolme teineteisest erinevat eesmärki. Need on laste eostamine, naudingud ja virgumine tõustes läbi seksuaalse ekstaasi. Tavaliselt tegelebki ortodoksne tantra just selle kolmanda eesmärgi tehnikate ja filosoofiaga. Virgumisega. Miks seksuaalevergiaga? Sest inimesele on see ekstaasienergia kõige kergemini kättesaadav, lokaalselt tunnetatav ning seetõttu ka kergesti muundatav, teatud kindlate meetodite ja harjutustega. Neotantra aga võib sageli jääda teise eesmärgi juurde unustades vaimse tasandi sootuks. Religioonid aga on amputeerinud oma praktikast nii naised kui seksuaalsuse virgumise eesmärgil.

 

 

Valge Tantra on grupimeditatsioon kus inimesed istuvad paaris. Meditatsioonid kestavad terve päeva ja on juhitud Maha Tantriku poolt ehk suure meistri poolt. Kriyasid ehk harjutuste kombinatsioone on kuus kuni kaheksa. Kriya sisaldab Kundalini joogale omaselt asanat ehk asendit, mudrat ehk sõrmede asendit, meele fookust ja hingamis tehnikat ehk pranayamat, sageli ka mantrat või silpi. Saateks võib mängida ka muusika. Iga kriya pikkus võib olla 31-62 minutit ja vahepal on pausid.

Meditatsioonide käigus puhastub alateadvus vanadest mustritest ning üksikisiku polaarsused sünkroniseeritakse lõpmatusega. Valge tantra on väga intensiivne puhastumise protsess. Valgel Tantra meditatsioonis osaleb väga suur hulk inimesi ning neid korraldatakse üle maailma 37 linnas. Registreeruma peab mitu kuud varem. Osaleda võib iga soovija. Osalemiseks peab registreeruma: www.whitetantricyoga.com/

Inimene vallandab mõtteid tunduvalt enam kui ta teadvustadagi suudab. Umbes tuhat mõtet sekundis ehk silmapilgutusega, osasid me suudame tunnetada, osad aga takerduvad kohe alateadvusesse ning osad on teadvustamata alal. Aga nad on seal. Alumistest osadest mõtted võivad hakata mõjutama teadlikkust muutudes tunneteks, emotsioonideks, ihadeks või fantaasiateks või hoopis tegudeks ja reaalsusteks. Selle asemel, et oma mõttevoogusid hakata kontrollima suunates ka alateadvust allume me sageli hoopis sellele mõtete pingele ja tunneme end lõpuks rahutult ning meelte kontrolli all. Valge Tantra aitab läbi minna alateadvuse blokeeringutest ning inimene hakkab elu kogema teisiti, õnnelikumana. Lühikese ajaga suudad sa tunda vaimset kergendust. Kuna tunned enese suhtes rohkem selgust, muutub ka sinu teovõime selgemaks. Sinu meel, keha ja hing tegutsevad koos ja see ongi isiklik vabadus ja teadlikkus. 

www.kundaliniyoga.org.uk

 

 

tantra_shakti-shiva_humanity-healing.png